315201313470Ora luccichia a Valle Longa, era sempri sulu, savianu scurdatu ri mia ma…

ogge invece comu un lampu “Ras al Jazz” i fice struvigghiare figghi mee

ora putemu travagghiare comu u navota quannu carriavano petre a mia

addivintavu chiù forte quannu mi rettinu na sistimata nò rumilaedece ma poe

nuddu sarricampava….

Finalmente u capero chiddu ca hannu a fare!….a musica a via a canciare!!!!

Giuseppe Scianna