fiume.jpg

Sciuscia ‘u ventu

s’arrutulianu i pinzera:

mi sentu affirrari

r’u ciàvuru r’u ciumi

arraccamatu, aggrippatu

chinu ri chiantu ma vispu.

Ti vulissi cinciri nno cori

senza culuri amari

accussì

comu ‘na manu strinci ‘u ventu

e nun ti sentu luntanu.

(Poesia di Anita Vitrano  vincitrice di diversi premi letterari: Giacomo Giardina, Elvetio Petjx, Giulio Palumbo, Ruggero secondo di Sicilia, Goccie di Vita ect….)

Si ricorda inoltre che la poesia è stata pubblicata lo scorso dicembre 2007 sul giornale di poesia siciliana.

Potete trovare altre poesie qui!

Emirok informa