ACCUSSI’ MI LASSARU SULU NA VADDILONGA

IO I TALIO E MI SCHIFIO

A IDDI I FICI NASCIRE E IDDI

MI FUTTERO PURU I PETRE!

AIU SULU I PALI RI FICURIGNE PI’ CUMPAGNIA!

PURO O SCURO MI LASSARO!

IU UN PUTIA PAARE A LUCE

PICCHI’ COMO CI VAIO A POSTA?

PARI CA’ IDDI UN CI’ PUTIANO IRE?

CHI TESTA LEGGIA CHI SU’!

25000 SU’ TUTTI MUNTATI!

RI STU PASSU, NARRERE PONNU IRE!

EMIROK